Singil / Bayad

Panggagamot na spiritual therapy - humigit kumulang isa't kalahating oras 250 Pesos
Banayad na panggagamot ng vertebral - una ora 200 Pesos