Banayad na Panggagamot Ng vertebral

Sa pamamaraang ito, matatamo ang paggaling mula sa gulugod/spine. Sakitsa likod at iba pang mga sakit ay sanhi ng sibilisasyon ngayon at ng modernongpamumuhay. Napakaiksi na ehersisyo, mas matagal na pag-upo, pag-aalala sa araw-araw, kanya-kanyang problema at iba pang mga negatibong bagay na nakakaimpluwensya saating katawan. Ang ating napakaimportanteng nagdadala ng pasan o kargada at ang atingsystema ng locomotor (musculoskeletal system, nagdudulot para tayo ay makagalaw), anggulugod/spine, ay sobrang napuwersa na nagreresulta ng pag-iba ng hugis. Ang atingmalawak na sukat ng mga ugat (31 na mga ugat ng gulugod o spine), na nakakalat mula sagulugod o spine at nagkokontrol sa ating mga organs, ay maaaring mapuwersa ng labis at, sa pinakamalalang kaso, naipit, bukod sa iba pang mga bagay, batay sa mga kapansanangnabanggit.

Bawat paglipat ng vertebral ay nakakaapekto sa laki ng mga pagbara sa lahatng antas ng ating personal na pagkatao: sa rehiyon ng mga ugat, ang sistema ngsirkulasyon, o sa enerhiya at sikolohikal.

Pinapahintulutan nitong pamamaraan ng panggagamot na ito ang vertebral namaitulak pabalik sa kanilang mga tamang posisyon sa pamamagitan ng banayad na presyonsalungatin ang nakahalang na proseso. Walang pag-alog na magaganap habang ginagawaang panggagamot. Habang ginagawa itong proseso, ang gulugod/spine, kalamnan at daanan ng mga ugat ay maihahanay din. Ang mga binti, balakang at mga balikat ay naipoposisyon din ng tama habang ginagawa ang panggagamot, na kung saan angcustomer ay nag-aambag ng isang makabuluhang bahagi sa pamamagitan ng kanyangsariling pagkilos kapag tinutulak ang vertebrae.

Sa aking panggagamot, nagtratrabaho ako nang may malaking pagmamalasakit. Ang pamamaraang ito ay ligtas. Isinasagawa ko lamang ito gamit angaking mga kamay. Karaniwan ay isa hanggang limang panggagamot ang sasapat paramatamo ang pagbuti o ang paggaling. Halimbawa, sa kaso ng scoliosis (kumurba sa isangpanig ng tagiliran ang gulugod), ang isang mas mahabang yugto ng paggamot ay tiyak nakinakailangan. Ang kasunod na pagtulong sa sarili ( o kasabihang “two tennis balls in one stocking”) ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling.

Upang makamit ang isang mas mahusay na pagdiretso ng gulugod/spine at ang pagluluwag ng nabarahang vertebrae, tulong, i.e. ang pagkumpleto ng gawaing-bahay, ay hindi maiiwasan.

Sa pagtatapos ng panggagamot sa vertebral malugod kong ipapakita sa iyo at bibigyan ka ng dalawang simpleng ehersisyo na maaari mong gawin kahit saan sa loob ngilang minuto upang mas mahusay ang pakiramdam.

Sa natatanging panggagamot sa vertebral na ito, maaaring mapawi ang sakithanggang sa tuluyan itong mawala.

Matagumpay na pagpapagaling sa:

Sa kabuuan/Buod

Mayroon ka bang mga karagdagang katanungan?

Matutuwa akong sumagot! Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-uganaysa akin. Inaasahan kong Makita ka at marahil maaari din kitang matulungan.

Karagdagang mga pagpipilian sa panggagamot: